0183-632955

l.gremmen@strago.nl

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld. Als Vrienden proberen wij meer kleur en fleur te geven aan het leven van de bewoners.

Simpel, maar duidelijk

Wij - Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld - verlenen financiële en daadwerkelijke steun aan het werk voor de bewoners en de tijdelijke bezoekers van de dagbehandeling van het verpleeghuis Het Gasthuis, de
bewoners van het verpleeghuis Molenhoek en de bewoners van de afdeling Psychogeriatrie
(PG) en de afdeling Korsakov in Huize Steijndeld, allen te Gorinchem. Concreet betekent dit, dat onze stichting financiële bijdragen verleent ten behoeve van de verbetering van de omstandigheden van de bewoners en tijdelijke bezoekers van de dagbehandeling, voor zover de kosten niet ten laste van de exploitatierekening kunnen worden gebracht.

Sinds 1983 zijn de Vrienden bijzonder actief geweest om iets extra’s te doen voor de bewoners van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld. Dat ‘iets’ resulteerde o.a. in een nieuwe rolstoelbus, een piano, een snoezelruimte, een bloemetje bij de verjaardag, audiovisuele apparatuur en nog veel meer.
Dat was het verleden. Nu kijken we naar de toekomst. En ook in de toekomst wil de Stichting Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld klaar staan voor de bewoners. Maar daarbij hebben we hulp nodig. Uw hulp. We zoeken nog meer vrienden die met een éénmalige of jaarlijkse bijdrage ons werk willen steunen. Vrienden die de bewoners van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld wat extra levensvreugde willen geven. Want ‘geven om een ander’ is toch het mooiste wat er is?

Mogen wij ook op uw vriendschap rekenen?

De Stichting Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat heeft onder andere als voordeel voor u dat uw periodieke of éénmalige giften aan onze stichting mag aftrekken bij uw belastingaangifte.
Lees meer hierover.

Beleidsplan

Ons bestuur

Bestuurslid

Mevr. R. Willemstein-Mojel