0183-632955

l.gremmen@strago.nl

Geef met belastingvoordeel

Indien van uw periodieke gift of éénmalige gift een notariële acte wordt opgemaakt kunt u geven met belastingvoordeel.

EEN PERIODIEKE GIFT
Indien u voornemens bent om Stichting Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld voor een langere periode financieel te ondersteunen, dan kunt u dit doen middels een periodieke gift. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De belastingdienst stelt de volgende voorwaarden aan een periodieke gift:
- De gift is vooraf vastgelegd bij de notaris
- De giften doet u minimaal 5 jaar achtereen
- De begunstigde is een ANBI instelling

De fiscale aftrekmogelijkheden voor een periodieke gift zijn ruimer dan die voor gewone giften. Voor periodieke giften geldt geen drempelbedrag en geen maximum.

De Stichting Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld is een erkende ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dus periodieke giften aan onze stichting mag u altijd aftrekken bij uw belastingaangifte.

Meer informatie over periodieke giften vindt u op de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

EEN ÉÉNMALIGE GIFT
Een éénmalige gift kan u ook belastingvoordeel opleveren. Er zitten wel financiële beperkingen aan. Ten hoogste 10% van uw drempelinkomen mag u als éénmalige gift in aftrek brengen, met een minimum drempel van 1% (in bedrag: minimaal € 60,00).

Voorwaarden voor het aftrekken van een éénmalige gift:
- De begunstigde is een ANBI instelling
- Er mag geen tegenprestatie worden verlangd
- U moet de gift aan kunnen tonen
- Uw gift is hoger dan het drempelbedrag
- U mag in totaal niet meer aftrekken dan 10% van uw drempelinkomen

Meer informatie over het doen van éénmalige giften vindt u op de site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl