0183-632955

l.gremmen@strago.nl

Vriend via uw testament

Neem de Stichting Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld op in uw testament. Onze stichting heeft de ANBI erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling) en derhalve is over uw legaat geen belasting verschuldigd.

U kunt de Stichting Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld helpen door de stichting op te nemen in uw testament.

LEGAAT
U kunt in uw testament een vast bedrag of een vast percentage van uw nalatenschap opnemen dat u aan de stichting wilt toekennen na uw overlijden.

(MEDE) ERFGENAAM
Het is ook mogelijk om de Stichting Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld tot (mede) erfgenaam te benoemen in uw testament. In dit geval deelt onze stichting evenredig mee met de overige erfgenamen in de totale nalatenschap (dus ook de opbrengst van uw woning en uw overige bezittingen).
Indien u geen erfgenamen nalaat, dan kunt u uw totale erfenis aan goede doelen toekennen in uw testament. Doet u dit niet, dan vervalt de nalatenschap aan de Nederlandse Staat.
Het is van belang u goed te laten adviseren door uw notaris. Hij kan u behulpzaam zijn op welke wijze u de Vrienden van Het Gasthuis, Molenhoek en Steijndeld kan opnemen in uw testament. Ook kunt u algemene informatie over nalatenschappen opvragen via de Notaristelefoon (0900-3469393) of u kunt e.e.a. vinden op www.notaris.nl